Hiển thị một kết quả duy nhất

6,500,000 
17,500,000 
14,500,000 
15,500,000 
16,500,000 
13,500,000