Bậc lên xuống Wildtrak cho Ford Ranger

2,800,000 

Bậc lên xuống Wildtrak giành cho Ford Ranger từ 2012 – 2019 hoặc Mazda BT50. Bộ sản phẩm bao gồm: 2 bậc, 6 thanh đỡ bậc cùng đầy đủ ốc vít.