Hiển thị một kết quả duy nhất

4,800,000 
15,500,000 
3,500,000 
1,650,000 
8,686,868 
1,111 
6,868 
3,500,000